Ostatné

Nová webová stránka spoločnosti

Vážení zákazníci, spustili sme novú webovú stránku našej spoločnosti. Inovovali sme dizajn a pridali novú funkcionalitu pre ešte väčší komfort pri vyľadávaní informácií. Súčasťou webovej stránky budú aj aktuálne informácie o novinkách, prebiehajúcich akciách a zamestnaní.