Elektroinštalačné práce

Tradícia a kvalita

Už viac ako 28 rokov vykonávame elektroinštalačné práce rodinných domov, bytových jednotiek a priemyselných objektov. Poskytujeme montáž elektrických zariadení a bleskozvodov, výrobu elektrických rozvádzačov nízkeho napätia, jednorazovú alebo pravidelnú údržbu elektrických zariadení, elektroinštalácií a bleskozvodov. Komplexnosť poskytovaných služieb dopĺňame odbornými prehliadkami a skúškami elektrických zariadení a bleskozvodov podľa platných legislatívnych predpisov.
Vysoká odbornosť, vzdelávanie a dlhoročné profesijné skúsenosti našich pracovníkov sú zárukou vysokej kvality nami realizovaných prác.

Obchodných partnerov

~|icon_building~|elegant-themes~|outline

elektroinštalácia rodinných domov a bytov

~|icon_tags_alt~|elegant-themes~|outline

elektroinštalácie obchodných priestorov

~|flask~|font-awesome~|solid

elektroinštalácie priemyselných objektov bez nebezpečenstva alebo s nebezpečenstvom výbuchu

~|lightbulb outline~|material~|outline

montáž, oprava a údržba elektrických zariadení

~|wb incandescent~|material~|solid

montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení

~|verified user~|material~|solid

výroba rozvádzačov nízkeho napätia

~|icon_lightbulb_alt~|elegant-themes~|outline

montáž bleskozvodov

N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení podľa platných legislatívnych predpisov

~|bolt~|font-awesome~|solid

odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov podľa platných legislatívnych predpisov

Montáž a odborné skúšky poskytujeme v nižšie uvedenom rozsahu

N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

Objekty bez nebezpečenstva výbuchu

s~|icon_error-triangle_alt~|elegant-themes~|outline

Objekty s nebezpečenstvom výbuchu

~|cloud queue~|material~|outline

Montáž bleskozvodov

~|power input~|material~|solid

Zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov

Pin It on Pinterest

BKL ELEKTRO