Elektroinštalačné práce

stabilný partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť v každej situácii

Tradícia a kvalita

Už viac ako 28 rokov vykonávame elektroinštalačné práce rodinných domov, bytových jednotiek a priemyselných objektov. Poskytujeme montáž elektrických zariadení a bleskozvodov, výrobu elektrických rozvádzačov nízkeho napätia, jednorazovú alebo pravidelnú údržbu elektrických zariadení, elektroinštalácií a bleskozvodov. Komplexnosť poskytovaných služieb dopĺňame odbornými prehliadkami a skúškami elektrických zariadení a bleskozvodov podľa platných legislatívnych predpisov.
Vysoká odbornosť, vzdelávanie a dlhoročné profesijné skúsenosti našich pracovníkov sú zárukou vysokej kvality nami realizovaných prác.

Obchodných partnerov

elektroinštalácia rodinných domov a bytov

elektroinštalácie obchodných priestorov

elektroinštalácie priemyselných objektov bez nebezpečenstva alebo s nebezpečenstvom výbuchu

N

montáž, oprava a údržba elektrických zariadení

N

montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení

1

výroba rozvádzačov nízkeho napätia

montáž bleskozvodov

N

odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení podľa platných legislatívnych predpisov

odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov podľa platných legislatívnych predpisov

Montáž a odborné skúšky poskytujeme v nižšie uvedenom rozsahu

N

Objekty bez nebezpečenstva výbuchu

s

Objekty s nebezpečenstvom výbuchu

Montáž bleskozvodov

N

Zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov