Veselé Vianoce

a štastný nový rok 2020

BKL ELEKTRO - Ďakujeme za prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového roka 2020 Vám prajeme Vám Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru
v uplynulom roku a do nového roka 2020
Vám i všetkým Vašim blízkym prajeme veľa zdravia, šťastia,
osobných i pracovných úspechov.

BKL ELEKTRO