Prezentačný deň

výrobkov SEZ Dolný Kubín a SEZ Krompachy

Srdečne Vás pozývame na prezentačný deň výrobkov SEZ Dolný Kubín a SEZ Krompachy ktorý sa uskutoční v areáli BKL ELEKTRO Martin 10.06.2022

MARTIN – 10.06.2022
v areáli BKL ELEKTRO

BKL ELEKTRO - Prezentačný deň výrobkov SEZ Dolný Kubín a SEZ Krompachy - Martin 10.06.2022