Služby

Jozef Budiský BKL ELEKTRO

Predaj elektro materiálu v sortimente:

 • vodiče a káble, rúrky, žľaby a lišty, spojky, fólie, ukončovacie prvky vodičov,
 • svietidlá, svetelné zdroje, žiarovky, žiarivky, výbojky, vidlice a prívodky, spínače koncové, plavákové, tlakové a vačkové,
 • ističe, deóny, stykače, prúdové chrániče, zvodiče prepätia, relé, transformátory,
 • meracie prístroje: ampérmetre, voltmetre, multitestre, detektory, elektromery,
 • konvektory, akumulačné pece, olejové radiátory, infražiariče, vykurovacie telesá,
 • sušiče rúk, prietokové ohrievače, sušiče vlasov a uterákov,
 • ventilátory,
 • kondenzátory, tlmivky, zapaľovače, štartre,
 • domáce audio a video dorozumievacie zariadenia – telefóny, napájače, tablá,
 • svorkovnice a príslušenstvo,
 • rozvodky, škatule, rozvodnice a príslušenstvo,
 • zdroje, napájače, nabíjačky, adaptéry,
 • rozvádzače,
 • bleskozvody,
 • príchytky, svorky, sťahovacie pásky, bužírky,
 • predlžovacie bubny, predlžovacie káble, flexo šnúry,
 • signalizačné prístroje, bzučiaky, signálky, zvonce, sirény, majáky,
 • poistky – poistkové vložky, dotyky, poistkové spodky, nožové poistky, rýchlopoistky,
 • spojovací materiál – matice, podložky, skrutky, drevoskrutky, hmoždiny, cín, kolofónia, kontox, hroty,
 • izolačný materiál – dielektrické koberce, izolačné pásky, lepenka,
 • a mnoho ďalšieho sortimentu…
Výhradné regionálne zastúpenie pre produkty:

 • DEVI,
 • RAYCHEM.

BKL ELEKTRO s. r. o.

Poskytovanie služieb v oblastiach:

 • montáž, oprava a údržba elektrických zariadení,
 • montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení,
 • výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
 • montáž bleskozvodov,
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení vrátane bleskozvodov podľa platných legislatívnych predpisov.

Montáže a odborné skúšky sú poskytované v rozsahu:

 • objekty bez nebezpečenstva výbuchu,
 • objekty s nebezpečenstvom výbuchu,
 • montáž bleskozvodov,
 • zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov.