Ocenenia

BKL ELEKTRO - čestné uznanie Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 

Čestné uznanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre spoločnosť Jozef Budiský BKL ELEKTRO

Dňa 24. novembra 2011 sme získali Čestné uznanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za zodpovedné podnikanie a výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky.

Dátum ocenenia: 24. 11. 2011

Jozef Budiský BKL ELEKTRO - poďakovanie TRACON SLOVAKIA, s. r. o.
 

Jubilejné poďakovanie od spoločnosti TRACON SLOVAKIA, s. r. o. pre spoločnosť Jozef Budiský BKL ELEKTRO

Spoločnosť TRACON SLOVAKIA, s. r. o. nám pri príležitosti svojho 15-ročného jubilea vyslovila poďakovanie za úspešnú spoluprácu v uplynulých rokoch.

Dátum ocenenia: 19. 06. 2011