Certifikáty

BKL ELEKTRO, s. r. o. - certifikát TÜV SÜD

Certifikát TÜV SÜD pre spoločnosť BKL ELEKTRO, s. r. o.

Činnosť: oprávnenie na opravy (rozoberanie technického zariadenia na účely opravy, rekonštrukcie a montáže technického zariadenia do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky).

Rozsah: elektrické zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.

Platnosť oprávnenia: od 09. 10. 2007 do 09. 10. 2012

BKL ELEKTRO, s. r. o. - certifikát TÜV SÜD

Certifikát TÜV SÜD pre spoločnosť BKL ELEKTRO, s. r. o.

Činnosť: odborné prehliadky a odborné skúšky

Rozsah: elektrické zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.

Platnosť oprávnenia: od 09. 10. 2007 do 09. 10. 2012

Jozef Budiský BKL ELEKTRO - autorizovaný predajca výrobkov značky CIMCO

Jozef Budiský BKL ELEKTRO – autorizovaný predajca výrobkov značky CIMCO

Spoločnosť Jozef Budiský BKL ELEKTRO je autorizovaným predajcom výrobkov značky CIMCO.

Jozef Budiský BKL ELEKTRO - certifikát Recyklačného fondu

Certifikát Recyklačného fondu pre spoločnosť Jozef Budiský BKL ELEKTRO

Komodita: plasty (dovoz), papier a lepenka (dovoz)

Registrovaný k: 16. 09. 2010

Jozef Budiský BKL ELEKTRO - certifikát NATUR-PACK

Certifikát NATUR-PACK pre spoločnosť Jozef Budiský BKL ELEKTRO

Plnenie povinností: spätný odber, zhodnotenie a recyklácia odpadov z obalov uvedených na trh v SR

Registrovaný k: 17. 09. 2010

Jozef Budiský BKL ELEKTRO - certifikát o zastúpení značky teplá podlahaTM

Certifikát o zastúpení značky teplá podlahaTM pre spoločnosť Jozef Budiský BKL ELEKTRO

Spoločnosť BKL ELEKTRO zastupuje značku teplá podlahaTM v návrhu, predaji, montáži komplexného systému inteligentného podlahového kúrenia a ochranných systémov.